Wypadek w rolnictwie

Uległeś wypadkowi podczas pracy w rolnictwie? Doznałeś obrażeń fizycznych lub psychicznych? Zleć nam sprawę i uzyskaj odszkodowanie!

Odszkodowanie za wypadek w rolnictwie:

> Profesjonalna obsługa prawna
> Brak kosztów w przypadku przegrania sprawy
> Bezpłatna analiza roszczeń

Nasi adwokaci skutecznie reprezentują poszkodowanych w wypadkach rolniczych. Jeżeli doznałeś szkody w czasie pracy w rolnictwie zgłoś się do nas i skonsultuj sprawę!

Odszkodowanie z OC rolników
Zgodnie z prawem rolnicy (podobnie jak kierowcy pojazdów) są zobligowani do wykupienia obowiązkowego UBEZPIECZENIA od odpowiedzialności cywilnej posiadanego gospodarstwa rolnego. UBEZPIECZENIE pokrywa wszelkie szkody powstałe na terenie gospodarstwa rolnego, wyrządzone przez rolnika, osobę pozostającą w gospodarstwie domowym lub pracowników gospodarstwa. Odszkodowanie wypłacane są w szczególności za uszkodzenia ciała, rozstrój zdrowia, śmierć oraz uszkodzenie lub zniszczenie mienia. Ubezpieczeniem objęte są także maszyny i pojazdy wolnobieżne należące do rolnika, a także szkody wyrządzone przez pracowników w związku z ruchem pojazdów będących właśnością rolnika.

Ubezpieczenie budynków rolniczych
Rolnicy zobligowani są również do wykupienia ubezpieczenia budynków rolniczych. Jeżeli na skutek zdarzeń losowych doszło do zniszczenia ubezpieczonych budynków rolnik ma prawo żądać odszkodowania. Ubezpieczeniem objęte są szkody spowodowane przez: ogień, huragan, powódź lub podtopienie, deszcz nawalny, grad lub śmieg, uderzenie pioruna, eksplozję, obsunięcia ziemi, tąpnięcia, lawiny lub uderzenia statku powietrznego. Jeżeli doznałeś szkody na mieniu na skutek powyższych zdarzeń, skonsultuj z nami sprawę.

Wypadek w rolnictwie
Do wypadków w rolnictwie dochodzi bardzo często, a ich powodami są głównie nieuwaga i brak należytej ostrożności. Pracownicy doznają najczęściej urazów dłoni (obcięcie palce, dłoni, złamania) na skutek napraw pojazdów podczas ich pracy. Często dochodzi do wypadków smiertelnych. Wypadkom w rolnictwie ulegają również dzieci pozostające w gospodarstwie, które często pomagają rodzicom w pracach polowych lub wręcz prowadzą pojazdy bez uprawnień.

Najczęstsze wypadki w rolnictwie:
- wypadki z udziałem maszyn rolniczych (potrącenia przez traktory czy kombajny, ucięcia dłoni, rąk, kalectwo);
- zatrucia środkami chemicznymi czy pestycydami;
- poparzenia;
- urazy spowodowane podnoszeniem ciężarów o niedopuszczonej normie;
- poślizgnięcia i potkniecia.

Nie czekaj, skontaktuj się z nami już teraz!

Im szybciej przekażesz nam swoją sprawę - tym szybciej
dostaniesz pieniądze na konto!

790-401-995
p.oliwa@campter24.pl