Zwrot Podatku z Holandii

HOLANDIA

O zwrot podatku może ubiegać się każdy, kto pracował legalnie w Holandii, a jego pracodawca odprowadzał zaliczki na podatek.

zwrot podatku za pracę w Holandii można ubiegać się za 5 ostatnich lat, tj. 2010, 2011, 2012, 2013, 2014.

W przypadku złożenia rozliczenia za rok 2014 do 1 maja 2015 – holenderski urząd wyda decyzję w przeciągu 3 miesięcy. Po 1 kwietnia 2015 roku urząd rozpatruje zeznania podatkowe średnio od 3 do 9 miesięcy, ale formalnie na rozpatrzenie sprawy ma nawet 3 lata.

Rozliczenie się z holenderskim urzędem jest obowiązkowe w przypadku, gdy:
- otrzymałeś(aś) wezwanie z Urzędu;
- otrzymałeś(aś) z Urzędu formularz C-biljet, M-biljet lub P-biljet;
- pracowałeś(aś) w Holandii i posiadasz dochód, a jeżeli w rozliczeniu musisz zapłacić lub zwrócić do Urzędu więcej niż 14 euro, to też masz obowiązek rozliczenia się z Belastingdienstem.

Za niezłożenie zeznania w podanym terminie Urząd Holenderski nakłada na podatnika karę od 226 euro wzwyż.

Jedna z najbardziej popularnych ulg to „heffingskorting” popularnie nazywana „rozłąkowym”. Ulga należy się osobie, która odprowadziła wystarczający podatek do holenderskiego urzędu skarbowego.

Od stycznia 2011 roku nastąpiła zmiana w przepisach podatkowych w Holandii i partnerem fiskalnym może zostać:
- współmałżonek lub partner, z którym mamy zawarty oficjalny związek partnerski u notariusza lub przez sąd;
- partner, z którym mamy wspólne dziecko;
- partner, z którym wspólnie zakupiliśmy dom lub mieszkanie.

Warunki, jakie należy spełniać, wnioskując o ulgę „rozłąkowe” za rok 2014 w przypadku osób niezameldowanych na terenie Holandii:
- roczny dochód brutto osoby pracującej w Holandii musi przekraczać 16.625 euro;
- roczny dochód brutto partnera fiskalnego nie może przekraczać 6.355 euro, a jeżeli jest on pozbawiony dochodu, to rozliczenie jest jeszcze bardziej korzystne;
- jeżeli Twoim partnerem fiskalnym nie jest współmałżonek(a), to wymagane jest wspólne zameldowanie min. 6 miesięcy w danym roku podatkowym.

Tylko osoby, które mają nadany BSN, wcześniej zwany SOFI, mogą złożyć zeznanie podatkowe. Jeżeli partner fiskalny nie posiada BSN/SOFI, to zostanie on nadany przy opracowywaniu rozliczenia. Możemy w jego imieniu zawnioskować o nadanie numeru BSN/SOFI.

Dokumenty

Dokumentem niezbędnym do rozliczenia się jest:
- holenderska karta podatkowa jaaropgaaf ( jaaropgaaven ) lub ostatni salaris ( pasek wypłaty );
- zaświadczenie o dochodach z polskiego urzędu skarbowego.


Zapraszamy Do naszego biura rozliczeń podatkowy, mieszczącego się pod adresem: Rzeszów, ul Piłsudskiego 31/119, lub kontakt mailowy: biurouf@biurouf.pl

Zwrot podatku z Holandii ( gotówka ) 150 zł


Inne usług związane z pracą w Holandii
Zasiłek rodzinny w Holandii 300 zł
Rozliczenie zerowe 90zł
Uzyskanie nr BSN/Sofi (nr podatkowego) 120zł
Zamknięcie konta bankowego 90zł
Zasiłek rodzinny w Holandii 300zł
Dodatek do ubezpieczenia – Zorgteoslag 150zł
Dodatek na dzieci – Kindebouden budget 150 zł
>>> pobierz formularz <<<

Zapewniamy:

> bezpłatną kalkulację Twojego zwrotu;
> analizę dokumentacji z urzędu;
> prowadzenie korespondencji z urzędami zagranicznymi;
> pomoc przy odzyskiwaniu rocznych kart podatkowych;
> stały kontakt z zagranicznymi urzędami.

Nie czekaj, skontaktuj się z nami już teraz!

Im szybciej przekażesz nam swoją sprawę - tym szybciej
dostaniesz pieniądze na konto!

Zapraszamy zatem do współpracy!

Nasi Partnerzy