WYPADKI DROGOWE

Jeżeli doznałeś uszczerbu podczas wypadku drogowego, nie z Twojej winy, w kraju lub zagranicą. Napisz do Nas, a uzyskamy dla Ciebie maksymalne odszkodowanie.

Odszkodowania Dla Pasażera

Odszkodowania dla Kierowcy

Odszkodowania dla Rowerzysty

Odszkodowania Dla Motocyklisty

Potrącenie Pieszego

Wypadki w Komunikacjii Miejskiej

Ubezpieczenia z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego

Ubezpieczenia z Auto Casco

Ubezpieczenia z OC